DŠR Altis > Prijemni ispit KIF

Prijemni ispit KIF

Prijemni ispit Kineziološkog fakulteta posebniji je u odnosu na razredbene ispite ostalih fakulteta. Sastavljen je isključivo od procjena motoričkih znanja iz različitih sportova te kao takav traži specifičan pristup u pripremi kandidata za razredbeni postupak.

Na redoviti integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kineziologije upisat će se ukupno 230 studenata državljana Republike Hrvatske i 5 studenata stranih državljana.

prijemni kif

Kriteriji za upis na studij:

1. Vrednovanje općeg uspjeha iz srednje škole 20%

2. Vrednovanje uvjeta predmeta državne mature 25%

Razina Postotak

3. Provjera specifičnih motoričkih znanja 45%

Provjera specifičnih motoričkih znanja predstavlja eliminacijski kriterij za upis na studij. Utvrđivati će se dodatnom provjerom i vrednovati do 450 bodova.

Motorička znanja obuhvaćaju testiranje tehničkih elemenata iz različitih sportova. Dakle, testiranja iz nogometa (M), ritmičke gimnastike (Ž), hrvanja, juda, karatea, košarke, rukometa, odbojke, plivanja i sportske gimnastike.

Treba napomenuti kako svaki element zahtjeva školsku izvedbu koja je često drugačija od tehnike koju kandidati posjeduju kroz susretanje s različitim sportovima.

Prijemni ispit KIF

4. Kategorija sportaša (I.-VI. kategorija) 10%

Kategorija sportaša vrednovati će se prema utvrđenim statusima sportaša od strane HOO i biti će osnova za dodjelu bodova (do 100 bodova) i to:

· sportašima I kategorije 100 bodova
· sportašima II kategorije 95 bodova,
· sportašima III kategorije 90 bodova,
· sportašima IV kategorije 85 bodova
· sportašima V i VI kategorije 80 bodova

Kategorizacija se priznaje samo aktualnim vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske.

Svi pristupnici koji se prijave za upis na studij, osim vrhunskih sportaša Hrvatske I. i II. kategorije koji imaju vrednovan opći uspjeh u srednjoj školi sa najmanje 180 bodova, moraju pristupiti razredbenom ispitu.

Aktualni vrhunski sportaši Hrvatske I. i II. kategorije (ukupno najviše do 10 kandidata) upisuju se izravno na studij pod uvjetom da zadovolje na procjeni zdravstvenih sposobnosti i na provjeri znanja plivanja.

Razredbeni postupak za strane studente isti je kao i za državljane Republike Hrvatske.

Razredbeni postupak

Svaki pristupnik koji želi upisati redoviti studij mora pristupiti provjeri zdravstvene sposobnosti i provjeri znanja plivanja.

Provjera zdravstvene sposobnosti obavlja se na osnovi liječničkoga pregleda koji pristupnici moraju prethodno obaviti u nadležnoj zdravstvenoj ustanovi medicine rada i sporta te popunjenih i ovjerenih obrazaca za liječnički pregled. Liječnički pregled obavlja se prije samog pristupa prijemnom ispitu. Sastoji se od niza testiranja kojima se želi utvrditi kandidatova sposobnost podnošenja fizičkih napora tijekom pohađanja praktičnog dijela nastave Kineziološkog fakulteta.

Prijava za dodatnu provjeru posebnih sposobnosti, liječnička dokumentacija (anamnestički upitnik i zdravstveni list sa svim laboratorijskim nalazima), 1 fotografija veličine 3×4 cm i uplatnica za troškove razredbenog postupka.

Svi potrebni obrasci (za prijavu i liječnički pregled) i najnovije informacije dostupne su na internetskoj stranici Kineziološkog fakulteta (www.kif.unizg.hr).

Studenti koji nisu odgovarajućih zdravstvenih sposobnosti neće moći pristupiti provjeri specifičnih motoričkih znanja.Provjera motoričkih znanja obavlja se na temelju stečenih znanja po nastavnom programu tjelesne i zdravstvene kulture osnovnih i srednjih škola.

Pročitajte i kratak članak kandidata koji je prošao prijemni na Kifu.

kif prijemni

 

Promotivno

Novosti

Pogledajte link Uspjesi i saznajte zašto je DŠR Altis No 1. na području priprema. Već 13. godinu zaredom naši kandidati postižu zapamćene uspjehe na prijemnom ispitu!

Za vrijeme trajanja priprema nudimo mogućnost  smještaja u Zagrebu

Copyright © 2011. pripremezakif.com.hr. Hoteli u ZagrebuKavitacija